Školenia v roku 2016

Kontinuálne vzdelávanie:

"Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet"

  • ambasádorka a lektorka: Mgr. Jana Fugová
  • miesto konania: ZŠ Školská 2, Michalovce
  • získanie 8 kreditov
  • školenie bezplatné
  • priebeh školení v 3 častiach - dátumy podľa programu
  • podmienka: zapojiť sa do medzinárodného projektu        
  • školenie sa končí prezentáciou vlastného projektu
  • prihláška na akreditované vzdelávanie na stránke www.etwinning.sk