3.časť školenia

Vzor záverečnej prezentácie: vzor_zaverecnej_prezentacie_2013.ppt (499 kB)

Prezentáciu si stiahnite a doplňte dané údaje. Prezentáciu prineste na posledné školenie na USB alebo pošlite na email: fugova@gmail.com.